literature (irodalom)

Agamben, Giorgio (1998): Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Ford.: D. Heller-Roazen. Stanford, California: Stanford University Press

Agamben, Giorgio (1999): Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive. Ford.: D. Heller-Roazen. New York: Zone Books

Agamben, Giorgio (2005): State of Exception. Ford.: Kevin Attell. Chicago: The University of Chicago Press

Agamben, Giorgio (2016): Az ellenőrző államtól a destituáló hatalom praxisáig. Ford.: Dobrai Zsolt Levente. A Szem, 2016. március 27., http://aszem.info/2016/03/giorgio-agamben-az-ellenorzo-allamtol-a-destitualo-hatalom-praxisaig/

Alexander, Michelle (2010): The New Jim Crow. Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. New York: The New Press

Antal Attila (2016a): Politikai ellenség és identitás. In: Holtpont. Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről. Szerk.: Földes György–Antal Attila. Budapest: Napvilág Kiadó, 131–152.

Antal Attila (2016b): A kivételes – mindennapos. Népszabadság, 2016. június 4., http://nol.hu/velemeny/a-kiveteles-mindennapos-1618279

Antal Attila (2017a): A populizmus vizsgálata demokráciaelméleti perspektívában. Politikatudományi Szemle, 2017/2. 129–148.

Antal Attila (2017b): A populista demokrácia természete. Realizmus és utópia határán. Budapest: Napvilág Kiadó

Antal Attila (2018a): Kivételes állapotban. Új Egyenlőség, 2018. január 21., http://ujegyenloseg.hu/kiveteles-allapotban/

Antal Attila (2018a): Climate and social justice in Eastern and Southern Europe: The social nature of climate change. INOGOV Working Paper Series, https://inogov.eu/wpcontent/uploads/2018/08/Antal_WP1.pdf

Antal Attila (2019a): A joguralomtól a politika uralmáig. In: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara – A jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai. Szerk.: Menyhárd Attila–Varga István. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 1143–1163.

Antal Attila (2019b): Kivételes állapotban. A modern politikai rendszerek biopolitikája. Budapest: Napvilág Kiadó.

Benjamin, Walter (1969): Illuminations. New York: Schocken Books

Benjamin, Walter (1980a): Angelus Novus. Ford.: Bence György at el. Budapest: Magyar Helikon

Benjamin, Walter (1980b): Az erőszak kritikájáról. In: Uő.: Angelus Novus. Ford.: Budapest: Magyar Helikon, 27–56.

Benjamin, Walter (1986): Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings. Szerk.: Peter Demetz. Schocken

Benjamin, Walter (1998): The Origin of German Tragic Drama. Ford.: John Osborne. London: Verso

Benjamin, Walter (1996 [1921]): Critique of violence. Ford.: Edmund Jephcott. In: Selected Writings. Vol. 1., 1913–1926. Szerk.: Marcus Bullock–Michael W. Jennings. Cambridge: Harvard University Press, Belknap Press

Benjamin, Walter (2003): Selected Writings. Vol. 4., 1938–1940. Szerk.: Howard Eiland–Michael W. Jennings. Cambridge: Harvard University Press, Belknap Press

Bozóki András–Hegedűs Dániel (2018): An externally constrained hybrid regime: Hungary in the European Union. Democratization, 25. évf., 7. sz., 1173–1189.

Brändlin, Anne-Sophie–Wecker, Katharina (2019): Climate emergency trend gains traction in German-speaking countries. Deutsche Welle, 2019. április 29. https://www.dw.com/en/climate-emergency-trend-gains-traction-in-german-speaking-countries/a-48309846

Cavadino, Michael–Dignan, James (2006): Penal policy and political economy. Criminology and Criminal Justice, Vol. 6., Issue 4., November 2006, 435–456.

Crouch, Colin (2004): Post-Democracy. London: Polity Press

Debord, Guy (1994): The Society of the Spectacle. New York: Zone Books

Derrida, Jacques (2005): A törvény ereje: Az „autoritás misztikus alapja”. 2. rész. Vulgo: bölcseleti folyóirat, 6. évf., 3. sz., 26–49.

Dorahy, J. F. (2018): From the body politic to the politics of the body: The biopolitical theory of Ferenc Fehér and Agnes Heller. Constellations: An International Journal of Critical and Democratic Theory, Vol. 25., Issue 4., December 2018. 657–668.

Fehér Ferenc–Heller Ágnes (1993): Biopolitika. Világosság, 1993/8–9., 5–49.

Fehér, Ferenc–Heller, Ágnes (1994): Biopolitics. Aldershot: Avebury

Foucault, Michel (1990 [1976]): The History of Sexuality, Volume I. An Introduction. Ford.: Robert Hurley, New York: Vintage Books

Foucault, Michel (2003): „Society Must Be Defended”, Lectures at the Collège de France, 1975–76. Ford.: David Macey. Szerk.: Alessandro Fontana–Mauro Bertani. London: Penguin

Foucault, Michel (2010): The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979. Ford.: G. Burchell. London: Palgrave Macmillan

Friedrich, Carl J. [1941] (1950): Constitutional Government and Democracy. 2nd. ed. Boston: Ginn

Fukuyama, Francis (1989): The End of History? The National Interest, Summer 1989. http://www.wesjones.com/eoh.htm

Gingsburg, Tom–Moustafa, Tamir (szerk.) (2008): Rule by Law. The Politics of Courts in Authoritarian Regimes. Cambridge: Cambridge University Press

Gregory, Derek (2006): Law, violence and spaces of exception in the “war on terror”. Vanishing Points, ebook.

Hardt, Michael–Negri, Antonio (2000): Empire. Harvard University Press

Hardt, Michael–Negri, Antonio (2004): Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. Penguin Books

Hardt, Michael–Negri, Antonio (2009): Commonwealth. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press

Harvey, David (2005): A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press Henk ten Have (szerk.) (2016): Encyclopedia of Global Bioethics. Springer

Head, Michael (2017): Emergency Powers in Theory and Practice: The Long Shadow of Carl Schmitt. Farnham – Burlington: Routledge

Heller, Ágnes– Riekmann, S. Puntscher(szerk.) (1996): Biopolitics: The politics of the body, race and nature. Avebury: Aldershot

Heller, Ágnes (1996): Has biopolitics changed the concept of the political? Some further thoughts about biopolitics. In: Heller–Riekmann (szerk.): Biopolitics: The politics of the body, race and nature. Avebury: Aldershot, 3–16.

Heywood, Andrew (2003): Political Ideologies: An Introduction. 3rd edition. New York: Palgrave Macmillan

Hickman, Tom R. (2005): Between Human Rights and the Rule of Law: Indefinite Detention and the Derogation Model of Constitutionalism. Modern Law Review, Vol. 68., Issue 4., July 2005, 655–668.

Hobbes, Thomas (1970): Leviatán. Az egyházi és világi állam anyaga, formája és hatalma. Ford.: Vámosi Pál. Budapest: Magyar Helikon

Hoelzl, Michael–Ward, Graham (2014): Introduction. In: Schmitt: Dictatorship. Polity Press, x–xxix.

Holleman, Hannah–McChesney, Robert W.–Bellamy Foster, John–Jonna, R. Jamil (2009): The Penal State in an Age of Crisis. Monthly Review, 2009. június 1. https://monthlyreview.org/2009/06/01/the-penal-state-in-an-age-of-crisis/

Humphreys, Stephen (2006): Legalizing Lawlessness: On Giorgio Agamben’s State of Exception. The European Journal of International Law, Vol. 17., no.3, 677–687.

Hussain, Nasser (2007): Beyond Norm and Exception: Guantánamo. Critical Inquiry, Vol. 33., No. 4., 734–753.

Jackson, Ben (2016): Neoliberalism, labour and trade unions. In: Springer et al. (szerk.): The Handbook of Neoliberalism, 262–270.

Keith, Linda Camp–Poe, Steven C. (2004): Are Constitutional State of Emergency Clauses Effective? An Empirical Exploration. Human Rights Quarterly, 26 (2004), 1071–1097.

Kelsen, Hans (1988): Tiszta jogtan. Ford.: Bibó István. Budapest: Rejtjel Kiadó

Kiss Lajos András (2009): Haladásparadoxonok. Bevezetés az extrém korok filizófiájába. Budapest: Liget Műhely Alapítvány

Kiss Viktor (2018): Ideológia, kritika, poszt-marxizmus: a baloldal új korszaka felé. Budapest: Napvilág Kiadó

Koselleck, Reinhart (1997): Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Ford.: Szabó Márton. Budapest: Jószöveg Tankönyvek

Kotsko, Adam (2008): On Agamben’s Use of Benjamin’s „Critique of Violence”. Telos: Critical Theory of the Contamporary. No. 145., Winter 2008, 119–129.

Körösényi András (2000): Carl Schmitt állam- és politikaelméleti alapfogalmai. Politikatudományi Szemle, 2000/3–4., 5–24.

Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei (2009). Szerk.: Cieger András. Budapest: Atelier

Lacey, Nicola (2008): The Prisoners' Dilemma: Political Economy and Punishment in Contemporary Democracies. Cambridge: Cambridge University Press

Lemke, Thomas (2011): Biopolitics: An Advanced Introduction. New York, London: New York University Press

Lemke, Thomas (2017): Michael Hardt and Antonio Negri on „postmodern biopolitics”. In: Prozorov–Rentea (szerk.): The Routledge Handbook of Biopolitics. New York, NY: Routledge, 112–122.

Li, Ji (2015): The Leviathan’s Rule by Law. Journal of Empirical Legal Studies, Vol. 12., Issue 4., 815–846.

Losoncz Márk–Takács Ádám (2016): Bipolitics. In: Henk ten Have (szerk.) (2016): Encyclopedia of Global Bioethics. Springer,, 372–380.

MacLeavy, Julie (2016): Neoliberalism and Welfare. In: Springer et al. (szerk): The Handbook of Neoliberalism. New York, London: Routledge, 252–261.

Madison, James–Hamilton, Alexander–Jay, John (1987): The Federalist Papers. Penguin Books

Meadows, Donella H., et al. (1972): The Limits to Growth. New York: Basic Books

Nagy Zsófia (2016): Agamben és a magyarországi menekültügy kivételei. In: kötő-jelek, ELTE TÁTK Szociológiai Doktori Iskola Évkönyve, 21–35.

Negri, Antonio. (2008): Reflections on Empire. Cambridge: UK: Polity.

O'Donoghue, Amy (2015): Sovereign Exception: Notes on the Thought of Giorgio Agamben. Critical Legal Thinking. 2015. június 2. Forrás: http://criticallegalthinking.com/2015/07/02/sovereign-exception-notes-on-the-thought-of-giorgio-agamben/

Partlett, William (2012): The Constitutionality of Vladimir Putin’s Third Term. The Brookings Instituion, 2012. március 9. https://www.brookings.edu/opinions/the-constitutionality-of-vladimir-putins-third-term/

Peck, Jamie (2001): Workfare States. New York: Guilford Press

Plehwe, Dieter (2016): Neoliberal hegemony. In: Spinger et al., 2016: 51–72.

Poguntke, Thomas–Webb, Paul (szerk.) (2005): The Presidentialization of Politics. A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford, New York Oxford University Press

Prozorov, Sergei–Rentea, Simona (szerk.) (2017): The Routledge Handbook of Biopolitics. New York, NY: Routledge

Prozorov, Sergei (2017): Biopolitics and Socialism. Foucault, Agamben, Esposito. In: Prozorov–Rentea: The Routledge Handbook of Biopolitics. New York, NY: Routledge, 94–111.

Raulff, Ulrich (2004): An interview with Giorgio Agamben.. German Law Journal, Vol. 5., No. 5., 2004. május 1., 609–614.

Rentea, Simona (2017): Introduction. In: Prozorov–Rentea (szerk.): The Routledge Handbook of Biopolitics. New York, NY: Routledge, 1–19.

Rossiter, Clinton L. (1948): Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies. New York: Harcourt Brace

The SAGE Handbook of Neoliberalism (2018). Szerk.: Cahill, Damien–Cooper, Melinda–Konings, Martijn–Primrose, David. London: SAGE

Schmidt, Johannes Dragsbaek–Hersh, Jacques (2006): Neoliberal globalization: Workfare without welfare. Globalizations, Vol. 3., No 1., 69–89.

Schmitt, Carl (1992): Politikai teológia. Ford.: Paczolay Péter. Budapest: ELTE ÁJK

Schmitt, Carl (2002): A politikai fogalma. Ford. Cs. Kiss Lajos. Budapest: Osiris–Pallas Stúdió–Attraktor

Schmitt, Carl (2006): Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty. University Of Chicago Press

Schmitt, Carl (2014): Dictatorship. From the origin of the modern concept of sovereignty to proletarian class struggle. Ford.: Hoelzl, Michael–Ward, Graham. Cambridge: Polity Press

Slobodian, Quinn (2018): Globalists. The End of the Empire and the Birth of Neoliberalism. Cambridge, London: Harvard University Press

Springer, Simon–Birch, Kean–MacLeavy, Julie (szerk.) (2016): The Handbook of Neoliberalism. New York, London: Routledge

Standing, Guy (2012): Prekariátus. Lakosokból állampolgárok? Fordulat, 3. 28–51.

Takács Ádám (2009): Biopolitika és nemzeti állapot: egy foucault-i problematika rekonstrukciója. In: Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei. Szerk.: Cieger András. Budapest: Atelier, 15–28.

Tecimer, Tem (2019): Is This President Erdogan’s Last Term in Office? A Note on Constitutional Interpretive Possibilities. Verfassungblog, 2019. március 28. https://verfassungsblog.de/is-this-president-erdogans-last-term-in-office-a-note-on-constitutional-interpretive-possibilities/.

Valim, Rafael (2018): State of exception: the legal form of neoliberalism. Zeitschrift für Politikwissenschaft, Vol. 28., Issue 4., 409–421.

Vatter, Miguel (2018): Neoliberalism and Republicanism: Economic Rule of Law and Law as Concrete Order. In: The SAGE Handbook of Neoliberalism. Szerk.: Cahill, Damien–Cooper, Melinda–Konings, Martijn–Primrose, David. London: SAGE, 370–383.

Wacquant, Loïc (2008a): Ordering Insecurity: Social Polarization and the Punitive Upsurge. Radical Philosophy Review, Vol. 11., No. 1., 1–19.

Wacquant, Loïc (2008b): Punishing the Poor: The New Government of Social Insecurity. Durham–London: Duke University Press

Wainwright Joel–Mann, Geoff (2018): Climate Leviathan. A Political Theory of Our Planetary Future. London–New York: Verso