publications (publikációk)

Publications produced in the framework of the research (A kutatás keretében készült publikációk):

Antal Attila: Az ökológiai biopolitika lehetőségei a klímaválság korában. Kellék, 66. (2021), 55–66.

Attila Antal: Authoritarian Populism, Environmentalism and Exceptional Governance in Hungary. Czech Journal of Political Science 2021/3. 209-228. DOI 10.5817/PC2021-3-209


Other publications related to the research (A kutatás témájában született egyéb publikációk):

Antal Attila (2022): Hungary in State of Exception Authoritarian Neoliberalism from the Austro-Hungarian Monarchy to the COVID-19 Crisis. Lanham, Boulder, New York , London: Rowman&Littlefield

Antal Attila: Kritikai politikaelmélet. Egyetemi jegyzet. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2021.

Attila Antal: The Climate and Ecological Emergency in the Era of a State of Exceptions. Graz Law Working Paper No 07-2021, June 12, 2021.